משה קשת - עו"ד ונוטריון

MOSHE KESHET (1936-2019), Lawyer & Notary, was a member of the National Disciplinary Tribunal, lectured at the Law Faculty of the Haifa University, at the Judges' Institute for Advanced Studies, at the Israeli Bar, at the Engineers' Organization and others. He was a member of the Advisory Committee on Civil Procedure and the Committee on the Status of Registrars. Moshe Keshet was the author of several textbooks on Civil Procedure (2 volumes, 15 editions), Companies, Winding up, Contempt of Court, and articles published in professional periodicals and newspapers. His practice was litigation on Companies, Contracts, Property, and Inheritance.

משה קשת ז״ל (1936-2019), עורך דין ונוטריון, היה חבר בית הדין המשמעתי הארצי, הרצה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, במכון להשתלמות שופטים, לשכת עורכי הדין, לשכת המהנדסים ועוד. כן כיהן כחבר הועדה המייעצת לסדר הדין האזרחי והועדה לבדיקת מעמד הרשמים, משה קשת היה מחברם של ספרים בענייני חוק ומשפט בתחומי הדיון האזרחי, דיני חברות, פרוק חברות, שעבודים וביזיון בית המשפט לבד ממסות ומאמרים שראו אור בפרסומים מקצועיים ובעיתונות. תחומי עיסוקו היו ליטיגציה בענייני חברות, חוזים, מקרקעין וירושות.