ספרים

על דיני הסמכות של בתי המשפט בעניינים אזרחיים, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2015.

סמכותו של בית משפט אזרחי היא הבסיס לפעילותו. ערכאה שיפוטית רשאית לדון רק בעניינים שהוקנו לה. בטרם יוגש הליך משפטי, יש לברר לאיזו ערכאה ניתן להגישו. ספר זה דן באופן מקיף בסוגיית הסמכות על היבטיה השונים: מהותה של סמכות; סוגי סמכויות – עניינית, מקומית ובינלאומית; התפלגות סמכות השפיטה בין בתי המשפט השונים, האזרחיים והמנהליים; הנפקות של חוסר סמכות שיפוט; ועוד. בפרקי הספר מתוארת גם התפתחותם של הדינים השונים. המחבר הוא מומחה בסדר דין אזרחי.

לרכישה באמצעות אתר ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

משחקים אסטרטגיים, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2011.

כריכה אחורית

ביקורת גלובס 31 במארס 2011

ביקורת הפרקליטים מאי 2011

ביקורת הלשכה 2011

"ספרו של עורך הדין משה קשת המונח לפנינו מוקדש למדע של תורת המשחקים שנפוצותו בישראל אמנם מועטת, אולם דווקא יהודים ובתוכם גם ישראלים בני דורנו נחשבים לחלוצים בכל הנוגע לקידום הבנתו והרחבת ישימותו. מהותו של המדע היא פיתוח גישה חדשה להבנת מהותם ובעיקר יישובם של סכסוכים בתחומי החיים השונים. מקצת מן המדע האמור מסתייע במתמטיקה אך עיקרו הוא פתוח מחשבתי שנועד להוליך תוך ניתוח האפשרויות הפתוחות לשלביהן, לפתרון רציונלי של המחלוקת ולמניעת המשך העימות בין הצדדים הניצים.... הפיתוח המלא של התורה כפי שהצליח בה המחבר בדברי ההסבר המובאים בהרצאת הדברים, יוצר חומר קריאה מעניין ביותר שהוא אף בגדר חיבור יסוד תורתי. המחבר ראוי לכן לברכת יישר כוח חמה על היותו מעין מבשר דהעידנא ובמקומותינו של תורת המשחקים המסביר ומבהיר את המידע המוצג ביצירתו, בדרך שהיא מלאכת מחשבת בזכות עצמה"

-- מדברי נשיא בית המשפט העליון בדימ', מאיר שמגר.

בזיון בית משפט, דיני אכיפת צווים שיפוטיים, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, תשס"ב-2002.

תוכן עניינים

מפתח העניינים

הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורה חמש עשרה, תשס"ז-2007.

הקדמה מאת אהרן ברק

הקדמה למהדורה החדשה

הקדמה למהדורת 1998

הקדמה למהדורה הראשונה

תוכן עניינים

מפתח העניינים

פירוש לחוק החברות, הוצאת סדן, תשנ"א 2001.

פתיחה ותוכן עניינים

מדריך מקוצר לסדר הדין האזרחי, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, תשנ"ט 1999.

מבוא, תוכן עניינים ומפתח עניינים

דיני חברות, הוצאת סדן, תשמ"ו 1986.

הקדמה, תוכן עניינים ומפתח עניינים

שיעבודים ופירוקים, הוצאת סדן, תשמ"ז 1987.

הקדמה, תוכן עניינים ומפתח עניינים

11 כומתות ירוקות בדין - פרשת כפר קאסם, ע. נרקיס - הוצאת ספרים, 1959.

שער קידמי ושער אחורי