פרסומים נבחרים

פרקים מספרים

.Insolvency", Israel Law and Bisiness Guide, Alon Kaplan Ed., Kluwer, 1994"

.Insolvenzrecht", with Emil Brodski, Israelisches Wirtschaftsrecht, Alon Kaplan and Katerina Elmaleh (Eds.), Oldenbourg, 1998"

"ההבטחה השלטונית" ,בית-משפט - חמישים שנות שפיטה בישראל, הנהלת בתי-המשפט משרד הבטחון/ההוצאה לאור, 1999.

"הלכת 'שינוי חזית' - השגוי, המצוי והרצוי", ספר שמגר, מאמרים, כרך ג', ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין וכתב העת "משפט", תשס"ג, 2003.

מאמרים נבחרים בכתבי עת

"זכות במקרקעין" לעומת "נכס", רואה החשבון - בטאון לשכת רואי-החשבון בישראל, כרך י"ד חוברת מס' 125-126, 1964.

נוסח חדש ונוסח ישן - מה עדיף? (ע"א 811/75 The Russian Ecclesiastical Mission נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'), הפרקליט, כרך ל"ב חוברת ג', תשל"ט 1979.

חוק יסודות המשפט, תש"ם - 1980 - תגובות, הפרקליט, כרך ל"ג, חוברת ד', תשמ"א 1981.

חובת הגילוי וסייגה: ההיבטים הדיוניים בפרשת "הגביר", עיוני משפט, כרך ט"ז, חוברת מס' 1 , תשנ"א 1991.